Puasa dan Penjelasanya Lengkap

Islamic - Alhamdulillah,Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,yang telah mencurahkan nikmatNya kepada kita.Terutama nikmat Iman dan Islam,nikmat panjang umur dan kesehatan.Shalawat dan SalamNya semoga selamanya tercurahkan kepada Panutan kita semua Nabi Muhammad SAW,kepada keluarganya,Sahabatnya dan ssemoga sampai kepada kita selaku umatnya .Amiiiin.
http://abd-holikulanwarislamic.blogspot.com/2016/05/puasa-dan-penjelasanya-lengkap.html

Berpuasa merupakan rukun Islam keempat yang harus dijalankan oleh seorang muslim yang mengaku islam dan beriman.Perintah puasa itu terdapat dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 183

َيَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa."
Pengertian Puasa
Secara Bahasa
Puasa atau shiyam/shaum berarti menahan diri dari sesuatu. Seperti yang dilakukan
Maryam bunda Nabi dan Rasul Isa alaihissalam ketika menahan diri dari berbicara.

َفُكلِيَواْشَرِبيَوَقِّريَعْيًناَفإَِّماَتَرِيَّنِمَن اْلَبَشِر أََحًداَفقُولِي إِِّنيَنَذْرُت لِلَّرْحَمِنَصْوًماَفَلْن أَُكلَِّم اْلَيْوَم إِْنِسًّيا [مريم/[26
"Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang
manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan
Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun
pada hari ini."

Maryam berpuasa berarti menahan diri untuk tidak berbicara

Secara Istilah/Syar’i
Puasa
adalah menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa (misalnya
makan, minum, mutah dengan sengaja, hubungan suami istri, onani dll) sejak fajar
terbit hingga matahariterbenam.


Berikut Penjelasan lengkap Puasa:

Jenis-jenis Puasa
1.Puasa yang hukumnya wajib
a.Puasa Ramadhan
b.Puasa karena nazar
c.Puasa kifarat atau denda

2.Puasa yang hukumnya sunah
a.Puasa 6 hari di bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri.
b.Puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji.
c.Puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji.
d.Puasa Senin dan Kamis
e.Puasa Daud (sehari puasa, sehari tidak), bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud As.
f.Puasa 'Asyura (pada bulan muharram), dilakukan pada tanggal 10
g.Puasa 3 hari pada pertengahan bulan (menurut kalender islam)(Yaumul Bidh), tanggal 13, 14, dan 15
h.Puasa Sya'ban (Nisfu Sya'ban) pada awal pertengahan bulan Sya'ban.
i.Puasa bulan Haram (Asyhurul Hurum) yaitu bulan Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.

Syarat-syarat Puasa

1.Syarat wajib puasa
a.Beragama Islam
b.Berakal sehat
c.Baligh (sudah cukup umur)
d.Mampu melaksanakannya

2.Syarat sah puasa
a.Islam (tidak murtad)
b.Mummayiz (dapat membedakan yang baik dan yang buruk)
c.Suci dari haid dan nifas (khusus bagi wanita)
d.Mengetahui waktu diterimanya puasa

Rukun puasa

 • Niat
 • Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari

Waktu haram puasa
Umat Islam diharamkan berpuasa pada waktu-waktu berikut ini:

 • Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal)
 • Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah)
 • Hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah)
 • Hari Syak (30 Syaban)
 • Puasa Selamanya

Hal-hal yang membatalkan puasa
Puasa akan batal jika;

 • Masuknya benda (seperti nasi, air, asap rokok dan sebagainya) ke dalam rongga badan dengan disengaja.
 • Muntah dengan disengaja.
 • Bersetubuh.
 • Keluar mani (Istimna' ) dengan disengaja.
 • Haid (datang bulan) dan Nifas (melahirkan anak)
 • Hilang akal (gila atau pingsan).
 • Murtad (keluar dari agama Islam).

Orang yang boleh tidak berpuasa
Berikut ini adalah orang yang boleh untuk meninggalkan puasa wajib (puasa Ramadhan)
Yang wajib qadha' saja
Orang-orang yang tersebut di bawah ini, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib qadha', artinya wajib mengganti puasanya di hari lain, sebanyak hari yang ditinggalkan. Yaitu sebagai berikut :

 • Orang yang sakit, yang ada harapan untuk sembuh.
 • Orang yang bepergian jauh (musafir) sedikitnya 81 km.
 • Orang yang hamil, yang khawatir akan keadaannya atau bayi yang dikandungnya.
 • Orang yang sedang menyusui anak, yang khawatir akan keadaannya atau anaknya.
 • Orang yang sedang haid (datang bulan), melahirkan anak dan nifas.
 • Orang yang batal puasanya dengan suatu hal yang membatalkannya selain bersetubuh.

Yang tidak wajib qadha', tetapi wajib fidyah
Orang-orang di bawah ini tidak wajib qadha' (menggantikan puasa di hari lain), tetapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tidak berpuasa, berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud (576 gram).

 • Orang yang sakit yang tidak ada harapan akan sembuhnya.
 • Orang tua yang sangat lemah dan tidak kuat lagi berpuasa.

Yang wajib qadha' dan Kifarat
Orang yang membatalkan puasa wajibnya dengan bersetubuh, wajib melakukan kifarat dan qadha'. Kifarat ialah Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika tidak ada hamba sahaya yang mukmin maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut (selain qadha' menggantikan hari yang ditinggalkan), jika tidak bisa, wajib memberi makan 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud (576 kg) berupa bahan makanan pokok.

Yang lebih utama saat dalam perjalanan
Tetap berpuasa jika mampu
Berbuka puasa jika tidak mampu
Memilih antara tetap berpuasa atau berbuka puasa

Tingkatan Puasa
Imam Abu Hamid al-Ghazali dalam bukunya Ihya al-'Ulumuddin telah membagi puasa ke dalam 3 tingkatan:
Puasanya orang awam (shaum al-'umum): menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan dan minum.
Puasanya orang khusus (shaum al-khusus): Selain menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa juga turut berpuasa dari panca indera dan seluruh badan dari segala bentuk dosa.
Puasanya orang istimewa, super khusus (shaum khusus al-khusus): Selain menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dan juga berpuasa dari panca indera dan seluruh badan dari segala bentuk dosa juga turut berpuasa 'hati nurani', yaitu tidak memikirkan soal keduniaan.

Pembagian di atas memberikan umat Islam ruang untuk berpikir dan menelaah di tingkat manakah mereka berada.

Hikmah Puasa
Ibadah shaum Ramadhan yang diwajibkan Allah kepada setiap mu’min adalah ibadah yang ditujukan untuk menghamba kepada Allah seperti yang tertera dalam QS. Al- Baqarah/2: 183. Hikmah dari ibadah shaum itu sendiri adalah melatih manusia untuk sabar dalam menjalani hidup. Maksud dari sabar yang tertera dalam al-Quran adalah ‘gigih dan ulet’ seperti yang dimaksud dalam QS. Ali ‘Imran/3: 146. Di antara hikmah dan faedah puasa selain untuk menjadi orang yang bertakwa adalah sebagai berikut;

1.Untuk pendidikan/latihan rohani
a.Mendidik jiwa agar dapat menguasai diri
b.Mendidik nafsu agar tidak senantiasa dimanjakan dan dituruti
c.Mendidik jiwa untuk dapat memegang amanat dengan sebik-baiknya
d.Mendidik kesabaran dan ketabahan

2.Untuk perbaikan pergaulan
Orang yang berpuasa akan merasakan segala kesusahan fakir miskin yang banyak menderita kelaparan dan kekurangan. Dengan demikian akan timbul rasa suka menolong kepada orang-orang yang menderita.
3.Untuk kesehatan
4.Sebagai rasa syukur atas segala nikmat Allah

Semoga Bermanfaat!!!